Επίδομα τέκνων ΟΓΑ τον Ιούλιο οι πρώτες πληρωμές!

Εντός του επόμενου μήνα, Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι πρώτες πληρωμές για το επίδομα τέκνων του ΟΓΑ αλλά και τα πολυτεχνικά και τριτεκνικά επιδόματα του ΟΓΑ στους πρώτους δικαιούχους και, κατόπιν, σε όλους όσοι εκπληρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

epidoma teknon oga τεκνα ΟΓΑ ΕΠΙΔΟΜΑ

Η υποβολή των αιτήσεων για το επίδομα τέκνων του ΟΓΑ καθώς και των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών μέσω του ΤaxisNet συνεχίζεται και οι δικαιούχοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση (έντυπο Α21) προκειμένου να τους χορηγηθοεί το επίδομα τέκνων απο τον ΟΓΑ

Δικαιούχοι για το επίδομα τέκνων του ΟΓΑ είναι πλέον και όσοι έχουν ένα παιδί και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια .

Συγκεκριμένα θεσπίστηκαν δύο καινούρια επιδόματα:

1. Tο επίδομα τέκνων ΟΓΑ, με το οποίο αναμορφώθηκε το καθεστώς των προϋφιστάμενων, πολυάριθμων οικογενειακών επιδομάτων, που καταβάλλεται στις οικογένειες που έχουν έστω και ένα παιδί, με εισοδηματικά κριτήρια.

2. Tο ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών που αποτελεί επιπρόσθετη παροχή προς τις οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ και προσαύξηση του οικογενειακού εισοδήματος για οικογένειες με τέσσερα και άνω τέκνα κατά 3.000 ευρώ.

+Σχολιασμός

Πείτε τη γνώμη σας

Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow