Κοινωνικός Τουρισμός EOT 2013 – 2014!!

Το πρόγραμμα Κοινωνικός τουρισμός του ΕΟΤ  2013 2014 με όνομα «Τουρισμός για Όλους», συνολικής δαπάνης 5 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα στο υπουργείο Τουρισμού, η αρμόδια υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη.

eot sima Τουρισμός διακοπες.προγραμμα

Όπως τόνισε η υπουργός στις δηλώσεις της, το πρόγραμμα Κοινωνικός τουρισμός ΕΟΤ  2013 2014 αφορά 72.000 δικαιούχους και στην υλοποίησή του συμμετέχει και ο ΕΟΤ. Διευκρίνισε ότι το πρόγραμμα  Κοινωνικός τουρισμός ΕΟΤ  2013 2014 θα τεθεί σε εφαρμογή τον ερχόμενο Ιούλιο και θα ολοκληρωθεί το Μάιο του 2014. Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί σε δυο χρονικές περιόδους, η πρώτη από τον Ιούλιο 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 και η δεύτερη από Φεβρουάριο 2014 έως 31 Μαΐου 2014.

Μέσω του προγράμματος Κοινωνικός τουρισμός ΕΟΤ  2013 2014 , επιδοτείται η παραμονή σε καταλύματα όλης της χώρας ατόμων, τα οποία ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων και δεν είναι δικαιούχοι αντίστοιχων προγραμμάτων άλλων φορέων, όπως τόνισε η υπουργός.

Σε ό,τι αφορά τα εισοδηματικά όρια υπαγωγής στο πρόγραμμα Κοινωνικός τουρισμός ΕΟΤ  2013 2014, αυτά διαμορφώνονται ως εξής: σε 16.000 ευρώ για μεμονωμένα άτομα, στις 28.000 ευρώ για οικογένειες (συν 1.500 ευρώ για κάθε παιδί) και 35.000 ευρώ για πολύτεκνους (συν 1.500 ευρώ για κάθε παιδί). Για τα άτομα της τρίτης ηλικίας, δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.

Στόχος του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» 2013- 2014 είναι η παροχή διακοπών χαμηλού κόστους σε ευαίσθητες οικονομικά κοινωνικές ομάδες, η βελτίωση της πληρότητας των τουριστικών καταλυμάτων σε μια ευρύτερη χρονική περίοδο και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας στην παρούσα φάση της οικονομικής ύφεσης.

Η χορήγηση των δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού εξαήμερων διακοπών, θα πραγματοποιηθεί από τα ΚΕΠ. Συνολικά, θα εκδοθούν 62.000 ατομικά δελτία, που θα αφορούν εργαζόμενους. Επίσης, θα χορηγηθούν άλλα 10.000 ατομικά δελτία που θα απευθύνονται σε συνταξιούχους λόγω γήρατος ή αναπηρίας, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Το σχετικό πρόγραμμα θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Οκτωβρίου 2013.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα  Κοινωνικός τουρισμός ΕΟΤ  2013 2014 σχετικά με τα συνεργαζόμενα καταλύματα και οδηγίες προς τους δικαιούχους, στο site του ΕΟΤ (www.eot.gr).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΟΤ 2013 2014

+Σχολιασμός

Πείτε τη γνώμη σας

Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow