Ο χάρτης της Google τα Σκόπια τα γράφει Μακεδονία!

Ο χάρτης της Google γράφει τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Έτσι είναι, η ανικανότητα της Ελλάδας στην εξωτερική πολιτική είναι τέτοια, που τα δίνει τα δικαιώματα στους …Σκοπιανούς.
Το όνομα των Σκοπίων δεν είναι και τόσο δύσκολο να λυθεί. Απλά χρειάζεται απο την Ελλάδα μια καλή προπαγάνδα και αρκετό χρήμα.

trikalaweb.blogspot.gr
+Σχολιασμός

Πείτε τη γνώμη σας

Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow